Architect verbouwing huis

Architect van begin tot eind bij project betrokken


Een architect is vaak van begin tot eind betrokken bij woning- en utiliteitsbouw en renovatieprojecten. Van de voorbereidingen tot en met de oplevering en alles wat daar tussenin zit. Het beroep van architect kan dus met recht veelzijdig en dynamisch genoemd worden. Zeker ook als het gaat om een architect die is betrokken bij het verbouwen van een huis. HUIBERS bureau voor architectuur is een bureau dat zich bezighoudt met de meest uiteenlopende opdrachten. Het bureau is als geen ander in staat oplossingen te vinden voor de wensen van alle betrokken partijen. Kwaliteit en het bieden van meerwaarde staan altijd voorop. Op zoek naar een architect om uw huis te verbouwen? Dan weet u met wie u in zee moet gaan.

Huis verbouwen architect


Een architect heeft altijd oog voor details en verhoudingen. Ideeën van de klant worden omgezet in een product dat in optima forma voldoet aan de wensen. Daarbij wordt uiteraard altijd rekening gehouden met de kosten. Dat kwaliteit niet altijd heel duur hoeft te zijn, bewijzen de bijzonder concurrerende prijzen van ons bureau.

De werkzaamheden van de architect bij het verbouwen van een huis starten bij aanvang van het project altijd met het verzamelen van zaken als bestaande tekeningen, het bestemmingsplan en de welstandsnota. Gesprekken met opdrachtgevers, het inmeten en het digitaliseren van de bestaande situatie horen ook bij de voorbereidende werkzaamheden. Daarna wordt gestart met het opstellen van een voorlopige ontwerp, wordt zo nodig een eerste kostenindicatie gemaakt en worden vervolgwerkzaamheden ingepland. Uiteraard behoren overlegsituaties met gemeente en opdrachtgevers ook tot de dagelijkse werkzaamheden.

Bestek


De volgende stap is het uitwerken van het voorlopige ontwerp en het verder detailleren. Er wordt - indien van toepassing - een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, met daarbij alle noodzakelijke (technische en bouwkundige) onderzoeken en berekeningen. Ook kan een bestek worden gemaakt en verschillende aannemers worden uitgenodigd. Wat dan nog rest is het nalopen van de ingediende aanbiedingen, de keuze voor de meest geschikte aannemer,  het onderhandelen over de prijs en het opstellen van waterdichte contracten.

Toezicht


Tot de taken van de architect behoren - in overleg - ook het bijwonen van reguliere bouwvergaderingen en toezicht op de werkzaamheden. Zo wordt de kwaliteit van de uitvoering bewaakt. Tijdens het proces worden budget en planning scherp in de gaten gehouden en blijft er steeds contact met (onder)aannemers en opdrachtgevers. In zee gaan met HUIBERS bureau voor architectuur betekent dat wij dit hele proces voor u kunnen verzorgen. Maar naast dit alles bieden wij nóg meer. Een uitgesproken stijl bijvoorbeeld en aandacht voor duurzaamheid. De al gerealiseerde projecten van bureau Huibers zijn daar het bewijs van. Bekijk onze projecten of neem contact met ons op.