Bouwkundig tekenaar

De onmisbare en veelzijdige bouwkundig tekenaar


Heel simpel zou je kunnen stellen dat een bouwkundig tekenaar iemand is die tekeningen van gebouwen, specifieke constructies of van andere bouwkundige objecten maakt. Het getekende is echter de vertaling van de visie van een architect naar een bouwtekening. De architect gaat vaak niet verder dan grove schetsen zonder details en zeker niet met alle elementen. Voor het verkrijgen van een werkbare bouwtekening is een bouwkundig tekenaar dus onmisbaar. HUIBERS bureau voor architectuur heeft naast de architect ook de onmisbare tekenaar in huis.

Gedetailleerd


Het werk van een bouwkundig tekenaar kan dan ook beslist zeer gedetailleerd genoemd worden. Bovendien maakt de tekenaar vaak meer dan een tekening van het object om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. Aannemers hebben namelijk behoefte aan een dergelijke, gedetailleerde tekening om zo - centimeter voor centimeter - te weten wat waar gebouwd dient te worden. Ook zaken als de hoogte van een ruimte en afmetingen van ramen wil en moet een aannemer tot op de centimeter nauwkeurig weten. De tekenaar vormt de onmisbare schakel tussen de creatieve blik van de architect en de concrete praktijk van alledag. Hij geeft aan of het idee van de architect haalbaar is en verschaft de aannemer daarnaast alle relevante en benodigde informatie om een optimaal resultaat te garanderen.

Van potlood naar software


De onmisbare bouwkundig tekenaar tekent ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen, bestektekeningen, werktekeningen en bouwkundige details. Deed hij dat vroeger gewoon met potlood, puntenslijper en gum, tegenwoordig kan de tekenaar een beroep doen op zeer geavanceerde software. Uiteraard beschikt HUIBERS bureau voor architectuur over alle onmisbare (3D) ontwerp- en presentatiemiddelen.

Projectkosten


De dagelijkse werkzaamheden van een bouwkundig tekenaar bestaan uit het verzamelen van alle technische gegevens, uit het inwinnen van juridische informatie omtrent bouwregelgeving en het verzamelen informatie zoals foto’s die helpen bij het realiseren van de plannen. Ook bepaalt en berekent een bouwkundig tekenaar onder meer de functionele en natuurkundige vereisten en onderzoekt hij zaken die van belang zijn voor een bouwaanvraag. Zo nodig worden daarvoor specifieke deskundigen ingeschakeld. Ook het controleren van bouwtekeningen en indiceren van projectkosten zijn onderdeel van het buitengewoon veelzijdig werk van een bouwkundig tekenaar. Niet onbelangrijk: hij geeft gevraagd en ongevraagd maar altijd deskundig technisch advies. Meer weten? Neem dan contact op met HUIBERS bureau voor architectuur.